Hybrydowe instalacje ogrzewania to połączenie w jednym systemie wielu urządzeń do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody.

W skład hybrydowego zestawu ogrzewania może wchodzić:

  • dowolny kocioł (gazowy, olejowy, na paliwa stałe)
  • i/lub zestaw solarny
  • i/lub kominek wodny (na pelet, na drewno).

W systemie hybrydowym żeby zintegrować wiele różnych urządzeń zasilanych różnymi rodzajami energii. Mają one za zadanie współdziałać ze sobą w jednym systemie. Np. podczas pracy kotła gazowego jeżel jest to możliwe system przełącza się na zasilanie z innego tańszego i bardziej ekonomicznego źródła np. kominka lub solarów . kiedy to 2 źródło przestaje pracować np. kominek zostanie wygaszony lub solary wyłączą się po zachodze słońca system wraca do podstawowego źródła czyli kotła. Wszystkie elementy są połączone w całość żeby efektywnie i ekonomicznie współpracować ze sobą.

Obniża to koszt ogrzewania zapewniając komfort i oszczędność.