PROGRAM STOP SMOG


 

Program STOP SMOG – wsparcie dla domów jednorodzinnych osób ubogich energetycznie- dla Gmin.

Program finansuje wymianę bądź likwidację źródeł ciepła i termomodernizację w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych osób ubogich energetycznie.

Wnioskodawcą w Programie jest gmina, która uzyskuje z budżetu państwa do 70% dofinansowania kosztów inwestycji.

Beneficjenci

Program przeznaczony jest dla osób ubogich energetycznie, którzy są właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Zakres Programu:

 • wymiana lub likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła na niskoemisyjne
 • termomodernizacja jednorodzinnych budynków mieszkalnych
 • podłączenie do sieci ciepłowniczej lub gazowej

Okres realizacji: do 3 lat

Forma wsparcia: dotacja

Wnioskodawca: gmina

Wysokość dofinansowania dla gminy: do 70%

Co należy zrobić, aby wziąć udział w Programie?

 1. Przygotować dokumenty
 2. Wypełnić wniosek o dofinansowanie
  We wniosku Gmina powinna określić:
  a) planowany zakres i ilość przedsięwzięć niskoemisyjnych
  b) szacowaną ilość energii, która będzie zaoszczędzona łącznie w wyniku realizacji przedsięwzięć w ramach porozumienia (min. 50% energii finalnej)
  c) ilość budynków, gdzie zlikwidowane lub wymienione będą wysokoemisyjne źródła ogrzewania  (w min. 80% budynków objętch przedsięwzięciami niskoemisyjnymi)
  – harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych
  Ponadto do wniosku należy dołączyć przyjęty w drodze uchwały gminny program niskoemisyjny.
 3. Złożyć wniosek o dofinansowanie do Ministerstwa (ocena wniosku trwa do 30 dni)
 4. Złożyć dokumenty niezbędne do podpisania porozumienia pomiędzy Ministrem a Gminą
 5. Podpisać porozumienie z Ministrem

 

Więcej informacji:

https://www.gov.pl/web/rozwoj/stop-smog

Kontakt:

E-mail: termomodernizacja@mpit.gov.pl

Marcin Jaczewski, tel. 22 411 92 49, Marcin.Jaczewski@mpit.gov.pl

Przemysław Hofman – z-ca dyrektora departamentu, tel. 22 411 94 95, Przemyslaw.Hofman@mpit.gov.pl

 

Zostaw komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany. Wypełnij wymagane pola *

Możesz użyć następujących znaczników i atrybutówHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

17 − seven =

wyczyśćDodaj